טיפול בהליכי הפקעה לרבות רישומה במרשם המקרקעין והליכי ביצועה – לרבות פיצול, חלוקה ואיחוד.

עיסוק בנושא פיצויי הפקעה וכן פיצויים בגין שינוי יעוד, לרבות ניהול הליכים משפטיים והליכי בוררות בנושאים אלו.

הופעות בפני הפורומים התכנוניים במסגרת הליכי ההפקעה.

הופעות בפני ערכאות שונות מטעם רשויות ולקוחות מהמגזר הפרטי בתביעות פיצויים, וכן בתביעות לגבי עצם חוקיות הליך ההפקעה, לרבות ניהול בוררויות והליכי תפיסת חזקה כפויים.

השארת תגובה