עיסוק וטיפול עבור רשויות ולקוחות מהמגזר הפרטי בנושא מיסוי מוניציפאלי על מרבית היבטיו, לרבות:

ארנונה כללית.

אגרות והיטלי פיתוח ותשתית (ביוב, תיעול, מים, סלילה שצ"פ).

אגרות צריכה שוטפות תקופתיות (מים, ביוב, ופסולת).

היטלי השבחה – הליכי קביעת שומה, בוררויות, ערעורים וביהמ"ש.

תשלום פרצלציה ותשלומי איזון מכוח חוק התכנון והבניה.

אגרות שילוט ופרסום.

בכל אלו מטפל ומייעץ המשרד עבור רשויות, גופים ציבוריים וכן גורמים פרטיים, וזאת הן בנושאי חקיקה (הכנת צווי ארנונה, חוקי עזר וכיו"ב), ייעוץ שוטף בנוגע למיסים ואגרות אלו, הכנת חוות דעת, וכן בייצוג והופעה בפני בערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות.

השארת תגובה