הליכי פרוצדורה, מוסדות ומנגנון בתחום המוניציפאלי;

תפקודם של מוסדות הרשות (מועצה, הנהלה, ועדות וכו'), לרבות טיפול ויעוץ בנושאים הבאים:

אופן הקמתם של גופים אלו;

הרכבם של גופים אלו;

אופן תפקודם ופעילותם השוטפת של אלו;

הליכי בחירות ותעמולת בחירות;

גדר סמכויותיהם וזכויותיהם של נבחרי ציבור.

במסגרת הטיפול בנושאים אלו נכללת הופעות במרבית הפורומים הסטטוטוריים האמורים וכן ייצוג והופעה בערכאות השונות הנזקקות לסוגיות הנ"ל.