הקמתם וייסודם של תאגידים בפרט בתחום המוניציפאלי ויעוץ בנוגע להם, ובין היתר:

הקמת תאגיד משותף של מספר רשויות מקומיות (עיריית רמלה, מועצה אזורית גזר ומועצה אזורית מודיעין) בנוגע לפיתוח מתחם מקרקעין לצורכי תעשיה ומסחר – לרבות עיסוק בכל הסוגיות הכרוכות בכך כגון: מניות ושליטה, ניסוח והכנת מסמכי ההתאגדות, ניסוח הסכמי התאגדות, עיסוק בסוגיות תקציביות והיבטי מיסוי, גביה וכיו"ב).

הקמת תאגיד מים וביוב עבור עיריית ראשל"צ (מני"ב).

הקמת תאגיד מים וביוב עבור עיריית באר שבע (מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ).

הקמת תאגיד להשבת מי קולחין בשיתוף עיריית באר שבע וחברת מושבי הנגב מייסודן של המועצות האזוריות הסמוכות.

הקמת תאגיד מים וביוב משותף לעיריות אופקים, נתיבות ושדרות.

הקמת תאגיד מים וביוב אזורי עבור עיריית חולון ומועצה מקומית אזור (מי שיקמה בע"מ).

הקמת תאגידי מים וביוב עבור העיריות הוד השרון, חדרה, בני ברק ובית שמש.

הקמת תאגיד מים וביוב אזורי לרשויות מקומיות בצפון הארץ.

הקמת עמותות ציבוריות כגון:

העמותה למען התזמורת הסימפונית הישראלית ראשל"צ.

ייצוגם של תאגידים ציבוריים קיימים, כגון החברה הכלכלית לראשל"צ והחברה הכלכלית לרמלה וכן תאגיד המים והביוב של עיריית ראשל"צ.

הטיפול בתחום כולל מגוון של תחומים ונושאים כלליים וספציפיים, ולרבות:

מיסוד מערכת היחסים בין התאגידים לרשות המקומית.

יעוץ שוטף ביחס לכל הנושאים הנלווים להקמת ולתפעול הרשות, לרבות נושאי מיסוי, מקרקעין, מיטלטלין, זכויות, יחסי עבודה ועוד.

לווי שוטף של התאגידים בנושאים שונים שעל הפרק, הכנת מכרזים מתן חוות דעת, ייצוגם בפני בתיהמ"ש והערכאות השונות.