יעוץ שוטף וטיפול משפטי בתחום זה לרשויות וכן ללקוחות מהמגזר הפרטי, בנושא משפט העבודה האינדיבידואלי והקיבוצי בתחומים מגוונים, כגון תנאי קבלה, מכרזים לקבלת עובדים, תנאי העסקה, תנאי פרישה, גמלאות, מכרזים, הסכמים קיבוציים, מו"מ עם ארגונים ייצוגיים וכיו"ב.

טיפול זה כולל:

ייעוץ וטיפול שוטף לפי הצורך.

השתתפות בועדות שונות העוסקות בנושא.

הכנת הסכמים ומסמכים וכיו"ב.

ייצוג בפני ערכאות משפטיות (ביה"ד לעבודה, הארצי והמקומי, ובג"צ).