טיפול וייצוג בנושאים הכרוכים בתקצוב המוניציפאלי ודרכי קבלת החלטות המערכת המוניציפאלית בתחום הכספי ובנושאים הקשורים לו.